Internet levereras av Open Universe via fiber till varje lokal.

Anslutningen är ett så kallat "öppet nät" vilket betyder att kunden själv kan välja vilken tjänsteleverantör och tjänster man vill använda.

Läs mer i informationsbladet.

Välkommen till Open Universe _.pdf